Belangrijke telefoonnummers, algemene voorwaarden en het Huishoudelijk reglement Camping De Leuve Hoeve

Belangrijke nummers

SPOED  112  Politie – Brandweer – Ziekenauto

Ons adres: Landscheiding 1, 4214 KM Vuren

Telefoon: Cock Erkel – 06-19125755

ZIEKENHUIS
Beatrix ziekenhuis
Bannenweg 57
4204 AA Gorinchem
Tel. 0183 644 444

Lingepolikliniek Beatrixziekenhuis
Lingesteynplantsoen 3
4141 GH Leerdam
Tel. 0183 644 229

TANDARTS
C.P. Redelijkheid
Voorstraat 26-28
4147 CC Asperen
Tel. 0345 619 430

APOTHEEK
BENU
Lingesteynplantsoen 1
4141 GH Leerdam
Tel. 0345 618 183

HUISARTS
Huisartsenpraktijk Vuren
Dorpstraat 10
4214 DV Vuren
Tel: 0183 634 880

DIERENARTS
Dierenkliniek Leerdam
Parallelweg 3
4143 LA Leerdam
Tel: 0345 612 270

Dierenkliniek Sleeuwijk
Loevestein 2
4254 EH Sleeuwijk
Tel: 0183 301 708

Huisregels

Dit zijn de regels die gelden voor het betreden en verblijven op Mini Camping De Leuve Hoeve:

 • Het betreden van de camping impliceert volledige acceptatie en respect voor dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de eigenaar van Mini Camping De Leuve Hoeve zich het recht voor om te beslissen.
 • Mini Camping De Leuve Hoeve en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens het verblijf op het terrein, inclusief schade veroorzaakt door het gebruik van de aanwezige faciliteiten. Dit omvat ook schadeclaims als gevolg van geluids- of geuroverlast, natuurrampen en veranderingen in terreingesteldheid door weersomstandigheden.
 • Mini Camping De Leuve Hoeve en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het uitvallen of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen op het terrein.
 • Het management van Mini Camping De Leuve Hoeve behoudt zich het recht voor om onbevoegden en/of personen die zich misdragen de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 • Alle gasten verblijven op eigen risico.

Aankomst en vertrek

 • Aankomst en Vertrekperiode: Een geboekte periode begint op de dag van aankomst na 14.00 uur en eindigt om 11.00 uur op de dag van vertrek. Boekingen worden per nacht gerekend.
 • Aankomsttijd: Gasten dienen tussen 14.00 uur en 19.00 uur aan te komen. Vroeger of later arriveren is alleen mogelijk na voorafgaand overleg.
 • Vertrektijd: Gasten dienen vóór 11.00 uur op de dag van vertrek te vertrekken.
 • Identificatie en Registratie: Bij het inchecken zijn wij wettelijk verplicht onze gasten te identificeren en te registreren.
 • Plaats Verlaten: Gasten dienen, indien nodig en na overleg, tijdig de kampeerplek te verlaten in verband met voorbereidende werkzaamheden voor de volgende gasten.
 • Zelfstandig Arriveren: Als er bij aankomst niemand aanwezig is, worden gasten verzocht zelfstandig naar hun kampeerplek te gaan. Wij komen dan later langs.
 • Extra Auto’s: Een extra personenauto mag alleen bij aankomst en vertrek het kampeerterrein op om te lossen en te laden.
 • Bescherming van het Gras: Laat de banden van de auto eerst 15 minuten afkoelen voordat u op het gras rijdt om beschadigingen te voorkomen. Draai alleen aan het stuur terwijl u rijdt om het gras te sparen.
 • Netheid van de Kampeerplek: Bij vertrek dient de kampeerplek net zo schoon en netjes te worden achtergelaten als bij aankomst.

Richtlijnen kampeerplek

 • Grondbedekking: Worteldoek of ander plastic afdekmateriaal is niet toegestaan als grondbedekking voor caravans, campers of tenten. Alleen grondbedekking met een open structuur mag na overleg worden gebruikt om verstikking van het gras te voorkomen. Toegestane merken zijn uitsluitend Travellife Riva en Safarica Safaritex.
 • Bevestiging aan de achterzijde: Het is niet toegestaan om aan de achterzijde van de kampeerplek zaken in de grond te bevestigen vanwege aanwezige leidingen. Houd daarom ongeveer 1 meter afstand vanuit de achterkant met bevestigingsmiddelen.
 • Geluidsbeperking: Geluidsoverlast zoals harde televisie, luide muziek, lawaai of luidruchtig gedrag is verboden op het kampeerterrein.
 • Nachtrust: Tussen 22.30 uur en 7.00 uur geldt er nachtrust op de camping.
 • Tenten: Tenten met een punt- of koepelmodel mogen een grondoppervlakte van maximaal 20m2 hebben.
 • Open vuur: Open vuur of vuurkorven zijn niet toegestaan op de kampeerplek. Barbecueën is alleen toegestaan met gasapparaten.
 • Schoon achterlaten: Bij vertrek dient u uw kampeerplek schoon achter te laten.
 • Campers en Caravans: Campers of caravans met een gewicht van meer dan 3500kg of een lengte van meer dan 9 meter zijn alleen na overleg toegestaan op de camperplaatsen.

Afval

 • Afvalscheiding: Gasten dienen hun afval te scheiden en dit te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken bij het hoofdgebouw.
 • Huisvuil: Huisvuil kan worden gedeponeerd in de grote blauwe of grijze container. Alleen gesloten afvalzakken mogen in de container worden geplaatst.
 • Aparte containers: Voor glas en blik, plastic, groen- en papierafval zijn aparte containers beschikbaar bij het hoofdgebouw.
 • Grof afval: Het storten van grof afval is niet toegestaan.

Huisdieren

 • Toegestane huisdieren: Huisdieren zijn toegestaan op alle staanplaatsen, maar ze moeten gechipt, geënt en geregistreerd zijn. Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn, vooral vanwege mogelijke overlast voor andere gasten en de aanwezigheid van andere dieren en wild op en rondom de camping, zoals fazanten, kieviten, ganzen, en hazen.
 • Beperking van blaffen: Aangezien de camping een rustige omgeving is, wordt van hondenbezitters verwacht dat zij het blaffen van hun honden tot een minimum beperken.
 • Aansprakelijkheid: De eigenaar van het huisdier is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan derden of aan voorzieningen van de camping veroorzaakt door zijn dier.
 • Hygiëne: Tijdens het verblijf met een huisdier is de eigenaar verplicht alle hygiënische normen te respecteren.
 • Maximum aantal huisdieren: Er geldt een maximum van 3 huisdieren per kampeerplek.
 • Uitlaatplaats: Het kampeerterrein en de aangrenzende terreinen, inclusief de weides van de boeren, mogen niet worden gebruikt als uitlaatplaats voor huisdieren. Er is voldoende uitlaatgelegenheid buiten het terrein. Als een huisdier toch zijn behoefte op het terrein doet, moet de eigenaar dit zelf opruimen.
 • Toestemming vereist: Huisdieren worden alleen toegelaten met toestemming van de directie. De aanwezigheid van huisdieren moet altijd worden vermeld bij reservering en/of tijdens het inchecken. Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor andere campinggasten.

Vervoersmiddelen

 • Stapvoets rijden: Vervoersmiddelen moeten op het terrein stapvoets rijden om de veiligheid van alle gasten te waarborgen.
 • Auto’s: Personenauto’s mogen alleen het veld op met afgekoelde banden en moeten naast het kampeermiddel worden geparkeerd.

  Bezoek

  • Dagbezoekers: Dagbezoekers, dit wil zeggen bezoekers van kampeerders, mogen alleen te voet de camping betreden tijdens de toegestane uren (maximaal tot 22:00 uur) en moeten zich vooraf bij de receptie of eigenaar melden. Kampeerders worden verzocht hun bezoekers bij de ingang van de camping zelf te ontvangen en ervoor te zorgen dat hun auto op de parkeerplaats wordt geparkeerd.
  • Bezoekerstarief: Het tarief voor bezoekers wordt bij aankomst in rekening gebracht. Als het bezoek na 22.00 uur blijft of blijft overnachten, geldt dit als een extra overnachting.
  • Grote groepen bezoek: Grote groepen bezoek van meer dan 4 personen zijn alleen toegestaan na overleg.
  • Stilte en rust: Net als voor kampeerders geldt ook voor bezoekers dat zij stilte en rust in acht moeten nemen.

   Niet toegestaan

   • Roken: Roken is ten strengste verboden in de sanitaire voorzieningen en de openbare gebouwen op de gehele camping.
   • Beschadigen van planten en bomen: Het beschadigen van planten en bomen op de camping is verboden.
   • Gebruik van houtskoolgrill of barbecue: Het gebruik van een grill of barbecue met houtskool op de staanplaats is niet toegestaan.
   • Gebruik van open vuur: Het aansteken van open vuur, inclusief brandende kaarsen, is verboden.
   • Graafwerkzaamheden: Het graven van gaten of geulen op de camping is niet toegestaan.
   • Afval en oliën: Het deponeren van afval en het gieten van oliën, hete vloeistoffen en zout op het terrein is verboden.
   • Waterverspilling: Water verspillen is niet toegestaan, evenals het lozen van water of grijs water op de camping.
   • Gevaarlijke installaties: Het spannen van lijnen op mensenhoogte of het plaatsen van andere gevaarlijke installaties die de vrije doorgang kunnen belemmeren, is verboden.
   • Bouwwerkzaamheden: Het bouwen van iets extra bij caravan of camper is niet toegestaan.

   Aanvullende algemene regels

   • Stroomaansluiting: Alleen kabels met een eurostekker die aan de geldende normen voldoen, mogen worden gebruikt voor de stroomaansluiting. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele defecten aan het gebruikte materiaal.
   • Chemische WC’s: Chemische WC’s mogen alleen worden geleegd in het chemisch toilet (Kleine hooiberg).
   • Was- en vaatwas: Was- en vaatwas mag alleen worden gedaan bij de daarvoor bestemde wasbakken en niet tijdens nachtelijke uren.
   • Schoon achterlaten: Douches en wastafels dienen na gebruik schoon te worden achtergelaten om de volgende gasten niet te storen.
   • Vissen: Vissen in de wetering is toegestaan, maar bijvoeren in welke vorm dan ook is niet toegestaan vanwege verontreiniging en ongedierte.
   • WiFi: De toegangscode voor WiFi wordt verstrekt door de directie, met acceptatie van de gebruiksvoorwaarden.
   • Gebruik van faciliteiten: Het gebruik van alle faciliteiten op de camping is voor eigen risico van de gebruiker.
   • Verwijdering van gasten: De directie behoudt zich het recht voor om gasten van de camping te verwijderen als zij van mening is dat het reglement niet wordt nageleefd of als het gedrag de rust en vrede op de camping verstoort.
   • Schadevergoeding: De directie heeft recht op schadevergoeding voor eventuele aangebrachte schade, zonder teruggave van eventuele aanbetalingen.
   • Algemene wetsbepalingen: Voor zaken die niet in dit reglement zijn opgenomen, gelden de algemene wetsbepalingen.

   Algemene voorwaarden

   Betaling en Afrekenen:

   • Boekingen kunnen via de website worden gemaakt, waarbij een aanbetaling van de helft van het totale bedrag vereist is.
   • De tweede aanbetaling moet plaatsvinden twee weken voor de boekingsdatum.
   • Betaling kan contant of met een bankpas (pin) worden gedaan als er geen boeking vooraf heeft plaatsgevonden.
   • Toeristenbelasting dient altijd bij de receptie te worden afgerekend.

   Annulering:

   • Bij annulering gelden de volgende regels:
    • Tot 4 weken voor de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
    • Bij annulering 4 weken voor de aankomstdatum wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
    • Bij annulering 2 weken voor de aankomstdatum wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.

   Het is belangrijk voor gasten om zich bewust te zijn van deze annuleringsvoorwaarden om onnodige kosten te voorkomen. Mocht u nog vragen hebben over betaling, afrekenen of annulering, neem dan gerust contact op met de receptie.